Obec Horné Chlebany leží medzi troma pohoriami v strednom Ponitrí v okrese Topoľčany

330 DIVISION  SLOVAK REPUBLIC (SK) - lokátor JN98CO

Azimut 360°   18°12`30"Východnej dĺžky    48°36`15"severnej šírky

Priatelia, dostali ste sa na stránku malej obce Horné Chlebany v okrese Topoľčany.

Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac a Mozilla Firefox 2.0. Rozlíšenie: 1280 x 1024.

 

 Sčítanie ľudu 2011
 

Zaujímavosti zo sčítania ľudu


Prvé finálne výsledky sčítania ľudu v minulom roku v stredu zverejnil Štatistický úrad SR.

Počet katolíkov na Slovensku klesol za uplynulých desať rokov o vyše 374 000.
Viac ako 725 000 obyvateľov je bez vyznania.

Najvýraznejšie stúpol počet ľudí, ktorí odmietli kolónku „náboženské vyznanie“ vyplniť
– z 3 percent v roku 2001 na 10,6 percent v poslednom sčítaní.
Rímskokatolíci – 3 347 277 (62 %),
evanjelici – 316 250 (5,9 %),
gréckokatolíci – 206 871 (3,8 %).

 Každé z týchto náboženstiev však zaznamenalo oproti roku 2001, keď sa uskutočnilo posledné sčítanie, pokles
- rímskokatolíci o takmer 361 000 veriacich,
- evanjelici o 57 000 a
- gréckokatolíci o 13 000.
Počet ľudí Reformovanej kresťanskej cirkvi (1,8 %) sa na Slovensku znížil v porovnaní so sčítaním v roku 2001.

Počet príslušníkov Pravoslávnej cirkvi klesol len mierne na 49 000 a zachoval si podiel 0,9 percenta z roku 2001.
Počty príslušníkov ostatných cirkví a náboženských spoločnosti sa výrazne nezmenili.

 Najvýznamnejší nárast zaznamenali tí, ktorí odmietli na otázku o náboženskom vyznaní odpovedať – z približne 161 000 (3 %) v roku 2001 na vyše 571 000 (10,6 %).
Nárast zaznamenali aj vyznania skryté za kolónkou „iné“ – zo 6 200 (0,1 %) na vyše 23 000 (0,4 %).

Počet ľudí bez vyznania stúpol len mierne – zo 697 000 (13 %) na 725 000 (13,4 %). Najviac ich žije v Bratislavskom (26,8 %), v Banskobystrickom (16,6 %) a Trenčianskom kraji (15,3 %).

Z veľkých cirkví zverejnila stanovisko k aktuálnym výsledkom zatiaľ len Katolícka cirkev. Biskupi ich prijali s rešpektom, úctou a pokorou, pričom štatistický úbytok chápu ako dôsledok štyridsaťročnej ateizácie. „Veľmi si vážime, že napriek rastúcej sekularizácii sa veľká časť našej spoločnosti hlási ku Katolíckej cirkvi a snaží sa zachovať si katolícku vieru,“ uviedla Konferencia biskupov Slovenska. Zároveň zdôraznila, že „proces sčítania bol sprevádzaný viacerými komplikáciami, akými boli technické problémy, ale aj rastúca nedôvera občanov voči štátu a verejným inštitúciám“.
Rímskokatolícka cirkev má dominantné postavenie vo všetkých krajoch Slovenska.

Najviac obyvateľov si ju uviedlo v Nitrianskom (70,5 %),
v Trnavskom a
v Žilinskom kraji (zhodne 70,1 %).

Najmenej si ju zapísalo v Košickom kraji (51,4 %).
Gréckokatolícka cirkev má najsilnejšiu pozíciu na východnom Slovensku – v Prešovskom (14,1 %) a
v Košickom kraji (9,5 %).

Najmenej obyvateľov sa k nej prihlásilo v Trnavskom a v Trenčianskom kraji (zhodne 0,2 %).

 


Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na Slovensku sa zvyšuje, ale stále pomalším tempom – vyplýva to zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré bolo v máji 2011.

Najnižší nárast
Zistený prírastok 0,33 percenta počtu obyvateľov v medziročnom období 2001 až 2011 je najnižší v histórii sčítania na Slovensku, konštatovala predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová

Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SR je v Prešovskom kraji – 814 527 (15,1 %)

a najmenej žije na území Trnavského kraja, kde je to 554 741 (10,3 %)

Viac ľudí býva v mestách
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 bolo na Slovensku 2 891 obcí, o osem viac ako v roku 2001. Na Slovensku je 138 mestských obcí a 2 753 vidieckych obcí. Viac obyvateľov býva v mestách (54,4 %) ako na vidieku (45,6 %).
Z celkového počtu obyvateľov SR je viac ako polovica žien (51,3 %), počet žien na 1 000 mužov oproti sčítaniu 2001 mierne klesol. Rastie podiel rozvedených, podiel slobodných obyvateľov zostáva v porovnaní so sčítaním v roku 2001 nezmenený.

Nárast ľudí v produktívnom veku
V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu obyvateľov v predproduktívnom veku (0 až 14 rokov) z 18,9 % v roku 2001 na 15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 až 64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72,0 % v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) z 11,4 percenta na aktuálnych 12,7 %. "Sčítanie 2011 potvrdzuje trend starnutia populácie.“

Národnosť
Najpočetnejšími národnosťami podľa sčítania 2011 sú slovenská, maďarská a rómska národnosť. Kým podiel obyvateľov hlásiacich sa k prvým dvom národnostiam v medzicenzálnom období klesol, mierne sa zvýšil podiel obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti, z 1,7 % v roku 2001 na 2 % v roku 2011.

Počítačové znalosti
Pokračuje informatizácia spoločnosti, napr. prácu s internetom ovláda 53,8 % obyvateľov SR.

Vydal: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Ako to bolo: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24280
PDF-sčítania:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=43829 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=44035
http://wikipedia.org.scitanie2011.sk

http://www.svetkrestanstva.sk/2012/03/scitanie-obyvatelstva-2011-katolikov.html
 Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[ Späť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz