Obec Horné Chlebany leží medzi troma pohoriami v strednom Ponitrí v okrese Topoľčany

330 DIVISION  SLOVAK REPUBLIC (SK) - lokátor JN98CO

Azimut 360°   18°12`30"Východnej dĺžky    48°36`15"severnej šírky

Priatelia, dostali ste sa na stránku malej obce Horné Chlebany v okrese Topoľčany.

Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac a Mozilla Firefox 2.0. Rozlíšenie: 1280 x 1024.

 
HZDS

Vznik organizácie HZDS sa datuje od 4. 7. 1996, kedy sa stali zakladajúcimi členmi:
predseda organizácie: Miroslav Kleštinec,
tajomníčka: Ľudmila Balátová
členovia:
Medo Adolf,
Medová Margita,
Ďatelinka Miroslav,
Ďatelinková Margita,
Balatová Ľudmila,
Kleštincová Kvetoslava
a Kmotorková Oľga.
Zakladajúca schôdza sa konala za účasti pána Gerhata z Topoľčian, zástupcu okresnej org. HZDS.

Organizácia Jednoty dôchodcov
vznikla v roku 1997,
založili ju Gálisová Helena a Šatková Emília s 23 občanmi

Na foto vľavo: Zakladateľka JD Gálisová Helena a predsedníčka JD Šatková Emília počas jednej z výstav ručných prác organizovaných JD. )

V Jednote dôchodcov je 80 platiacich členov s členským poplatkom 20,-Sk z ktorých je polovica
členského odvedená do kasy Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov – OOJD.
Predsedníčka JD: Šatková Emília,
podpredseda: Medo Jozef,
tajomníčka: Rajnohová Irena,
pokladníčka: Borisová Helena.
Predsedníčkou revíznej komisie: Kmotorková Oľga a do budúcich volieb výboru JD:
predseda RK: Medová Helena.
Členmi RK: Kmotorková Oľga, Zelmanová Irena, Kmotorková Emília, Novotná Margita a Ducký Ján.
Organizácia je zameraná na prednáškovú činnosť zdravie a výživa, kultúrne podujatia poriadané v spolupráci s OcÚ, prechádzky na Mechovičku v susednej obci ku kaplnke so sochou Panny Márie, kde sa konajú každoročné púte, kultúrne predstavenia organizované obcou i Jednotou dôchodcov, rekreačné pobyty, výlety a zájazdy.
Fašiangy, pochovávanie basy, ľudový rozprávač, kuracia hostina a výročná členská schôdza JD Toto všetko v jednom dni. Na výročnej členskej schôdzi spojenej s kultúrnym programom a fašiangovou zábavou - pod taktovkou kapely TRIO SELEKT, vystupoval ľudový rozprávač STRÝCO IZIDOR Z TEKOVA, vl.m. Milan Barabáš zo Zlatých Moraviec. Jedenapol hodinový program ľudového rozprávača bol iba za tisícsto korún pre strýca Izidora. Vynikajúce pečené kurčacie stehná s inými dobrotami starkých prosto
naladili na veselú nôtu ešte pred vystúpením, veď ako hovorí starká Adriana Vražbová:
-„Nám stačí, keď vidíme, že je čo dať do úst a hneď nám je dobre a aj veselo a keď je ešte trochu
tepla a kde hlavu skloniť, viac my starí ku šťastiu ani nepotrebujeme.“
Všeobecná veselosť a smiech panovali v tento deň a zavŕšený bol program pochovávaním basy, čo zorganizoval pán Ján Medo.
Pozvanými hosťami sa stali pán Ing. Robert Beňačka – predseda okresnej a krajskej organizácie Jednoty dôchodcov, pán Ing. Martoš Dušan – predseda rev. komisie OOJD v Topoľčanoch a pán Majtan Gejza – člen okr. výboru JD.
Predsedníčka miestnej JD, pani Emília Šatková, je členkou OOJD a za aktívnu prácu v organizácii JD i OOJD bola odmenená týždenným pobytom v rekreačnom stredisku Dudince spolu s pani Ing. Szyladyovou Máriou - učiteľkou str. ekonomickej školy v Topoľčanoch.
Aktivity JD sú veľmi pestré a konajú sa aj v spolupráci s OcÚ.
Napríklad v mesiaci júl 2000 JD dostala od OcÚ finančné prostriedky na prepravu autobusom do Podhájskej - Diakoviec, kde išli na výlet. Maximálna spokojnosť účastníkov výletu bola očividná. Na ceste z Diakoviec sa ustavili na Kostríne, aby si pochutili na výborných bryndzových haluškách a sýti si spievali až kým neprišli domov.
Pobytu v Bibione v Taliansku, ktorý organizoval okresný výbor JD sa zúčastnilo 6 členov JD. Pobyt bol pri mori v rekreačnom stredisku, odkiaľ sa konali výlety do mesta Benátky, na Lagúnu - rybársku baštu a do okolia. Zaujímavými sa stali aj ochutnávky špecialít uvedenej oblasti, ktoré spestrovali program účastníkov pobytu.
Zdravotnej prednáška dňa 29. 11. 2000, ktorú robila pani doktorka Lepeyová z Topoľčian, sa zúčastnilo približne 30 účastníkov a stala sa pamätnou. Témou prednášky sa stali oči, očné ťažkosti a zdravá výživa u starších a prestárlych ľudí. Po prednáške bolo zdarma meranie tlaku každého účastníka. Pani Šatková pomáhala s meraním tlaku a u jednej panej zistila, že jej nie je možné zmerať tlak na jednej ruke. Po ďalších pokusoch pani doktorka skonštatovala, že je nutné ísť na lekárske vyšetrenie, lebo tlak napovedá o zmenách v organizme a to treba vyšetriť. Aj sa zistili vážne komplikácie s následnou operáciou v Bratislave. Z 30 účastníkov mali šiesti zvýšený krvný tlak.
Na koncoročnom posedení zazneli úprimné a ľudské slová predsedníčky JD Emílie Šatkovej, z ktorých citujem:
-„My, dôchodcovia sme sa týmto novým tisícročím zaoberali aj v mladosti. Mnohí z nás počítali koľko budú mať v roku 2000 rokov, kládli si otázky či sa toho dožijú, aby mohli vidieť ako a čo bude na konci tisícročia, aký bude svet, ľudia, rodina, kamaráti, susedia... Obzrime sa za svojím životom a pohľad dopredu, do ďalšieho tisícročia nech je vecou každého z nás.“
Po prejave detičky predviedli svoje recitačno-tanečno-spevácke umenie, ktoré s nimi pripravila obecná knihovníčka Ing. Miroslava Jakubíková. Nádherné tóny varhanov vyludzoval pán Medo Ján, na trubke hral mladý Bočkay a do noci sa niesol spev členiek speváckeho zboru pri farskom kostole v Krušovciach: Švecovej Jolany, Novotnej Heleny a Novotnej Margity, ku ktorému sa pridávali ďalšie a ďalšie hlasy, až všetci na stretnutí pri jedličke spievali oslavnú pieseň piesní, „Tichá noc, svätá noc...“ Pán Juraj Bobula, majiteľ reštaurácie u Pútnika, daroval dôchodcom na obložené misy 5 kilogramov výborného vlašského šalátu, na stole nechýbalo dobré domáce vínko a do neskorých nočných hodín z magnetofónu zneli skladby ľudových kapiel.

Rok 2004 a začiatok roku 2005
K 31. 12. 2004 má členská základňa JD 69 členov.

Sponzormi akcie JD v tomto roku sa stali firmy: SELEKT a VIMAR a.s. a majiteľ Pekárne pán Čuhák, ktorý na každé podujatie JD poskytuje zdarma dobrý chlebianský chlieb.
Jednota dôchodcov organizovala celkovo 10 akcií:
3. 1. 2004 sa konalo novoročné posedenie s kultúrnym programom a občerstvením.
12. 1. 2004 navštívili obec Nemčice, kde sa zúčastnili kultúrneho programu, vystúpenia Lýdie
Volejníčkovej.
22. 1. 2004 sa vydali na cestu do obce Nedanovce, aby sa zúčastnili kultúrneho programu organizovaného občanmi Nedanoviec.
6. 3. 2004 sa konala hodnotiaca schôdza spojená s kultúrnym programom k sviatku žien - MDŽ. Po oficiálnej časti nasledovala prednáška na tému: „Jar v záhrade“, ktorú pripravil pán Hamara Štefan - podpredseda OV JDS v Topoľčanoch. Po občerstvení účastníkov celé podujatie JD ukončil záverečným slovom podpredseda JD pán Medo Jozef.
18.1.2004 zabezpečila predsedníčka Jednoty dôchodcov prezentáciu výrobkov firmy Janette art. 24. 3. 2004 sa uskutočnila ďalšia prezentácia výrobkov uvedenej firmy.
30. 6. 2004 2004 sa konala prezentácia výrobkov TOP Slovakia.
14. 8. 2004 sa konala ďalšia prezentácia výrobkov uvedenej firmy.
21. 8. 2004 sa konala tradičná akcia „guláš party“ spojená s tanečnou zábavou.
29. 12. 2004 usporiadali Vianočné posedenie pri jedličke s oslavou jubilantov 70. r., 80. r., 90. r. a zároveň ich odmenili malým upomienkovým darčekom.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na návrh výboru JD v H. Chlebanoch, prevzali na okresnom výbore JDS v Topoľčanoch z rúk predsedu OV JDA pána Ing. Beňačku ďakovné listy členka výboru JD: pani Novotná Margita a pán starosta obce Bc. Mašír Ján.
Ďakovné listy im boli udelené za spoluprácu a pomoc dôchodcom v obci.

Rok 2004 - 2005
6. 3. 2004 sa konala hodnotiaca schôdza JD spojená s kultúrnym programom k sviatku žien - MDŽ. Na schôdzi pán starosta Bc. Mašír Ján odovzdal pani Šatkovej Emílii - predsedníčke Klubu dôchodcov - kľúče od nového Klubu dôchodcov.
Staroba a dôchodcovský vek je pre mnohých ešte stále strašiakom, keďže ľudský vek sa predlžuje a ľudí idúcich na dôchodok majú pred sebou ešte takmer štvrtinu života. Pokiaľ si ľudia skôr narodení nenájdu zmysluplné aktivity, čaká ich izolovanosť a uzatváranie sa do seba. Ako je známe, starší ľudia radi pracujú a odovzdávajú svoje skúsenosti.
Na Slovensku - v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva v roku 2001 - členovia JD Slovenska vytvorili hodnotu pre spoločnosť takmer desiatich miliónov korún. I naši dôchodcovia sa zúčastňujú rôznych aktivít pri čistení cintorína a verejných priestranstiev pred svojimi domami, ale i na organizovaných prácach OcÚ.
Obsahová náplň JD - klubová činnosť 2004 - 2005
Čítanie časopisov a rôznej literatúry. Spoločenské hry - šachy a iné. Ukážky ručných prác - pletenie, vyšívanie, háčkovanie. Rôzne besedy a prednášky.
OcÚ bude financovať klub dôchodcov v súlade s rozpočtom obce.
Dni určené pre Klub Jednoty dôchodcov
streda- v zimných mesiacoch od 15:00 do 17:00 hod.
nedeľa - v zimných mesiacoch od 15: 00 do 17:00
V letných mesiacoch sa otváracie hodiny klubu upravia podľa záujmu dôchodcov.
Zodpovedné osoby za Klub Jednoty dôchodcov počas otváracích hodín
Šatková Emília Medo Jozef Rajnohová Irena
Borisová Helena Novotná Margita Zelmanová Irena
Kmotorková Emília Kmotorková Oľga Jaško Štefan.

KDK

V KDK je združených 12 členov pod vedením predsedu klubu, pána
Jána Medu z Horných Chlebian.
Podpredsedníčka: Amália Brachová
pokladníčka: Alžbeta Medová.
KDK je registrovaný pri okresnom koordinačnom centre v Topoľčanoch (OKC)od roku 1991 a klub získal LICENCIU KDK od 25. 4. 1993 potvrdenú Judr. Martinom Šrankom, ústredným tajomníkom KDH v Bratislave. Členský poplatok je 100,-Sk na kalendárny rok, z čoho časť ide do kasy organizácie KDH, časť do kasy OKC a časť zostáva na samotnú činnosť KDK v obci Horné Chlebany.

KDK H.Chlebany v roku 1992 dostal vypracované stanovy od KDH, schválené na sneme KDH v Poprade dňa 19.9.1992.
Jedným z bodov obsahu KDK je šíriť medzi spoluobčanmi kresťanskú tradíciu v duchu kresťanských mravných noriem s rešpektovaním a ochranou osobnej slobody človeka.
Aktivity KDK sú zamerané na kresťanskú kultúru, kultúrne programy pri rôznych príležitostiach, aktívna účasť na slávnostných omšiach, kde sa členovia zapájajú do vopred pánom Jánom Medom pripraveného a nacvičeného zborového spevu v kostole krušovskej farnosti.

Klub mladých

a) Miesto klubu
Klub je umiestnený v priestore bývalej knižnice v Horných Chlebanoch, ktorý slúži ako spoločná miestnosť mladým aj dôchodcom.
b) Členovia klubu
Členmi klubu sú osoby vo veku od 0- 6 rokov v sprievode zodpovednej osoby a vo veku od 6 do 50 rokov, bývajúce v obci Horné Chlebany. Predbežný zoznam záujemcov o činnosť klubu je v prílohe 1.

Príloha 1
c) Poverené osoby

Sú to dospelé osoby určené členmi klubu, sú zodpovedné za dodržiavanie zásad správania v klube. Aspoň jedna poverená osoba musí byť vždy počas klubových hodín prítomná. Službu v klube si poverené osoby určia vzájomným dohovorom. (Mená poverených osôb v klube sú uvedené v prílohe 2.)

Príloha 2.
Zoznam poverených osôb, ktoré súhlasili s pridelenou zodpovednosťou:
1. Mgr. Miroslava Mrázová
2. Peter Mráz
3. Martina Klembarová
4. Zuzana Kováčikova
5. Zuzana Kúdelová.

d) Hostia
Sú to osoby, ktoré nebývajú v Horných Chlebanoch a na pozvanie navštívia klub.
2. Náplň klubovej činnostiV období do mája do septembra sú to športové hry na nádvorí kultúrneho domu - tenis, volejbal a iné loptové hry, hry v prírode, turistika, opekanie.
V prípade chladného počasia v priestore klubu sú to pravidelné akcie ako čítanie z kníh, kreslenie, cvičenie pri hudbe, kurzy varenia- pečenia (staršie deti), kurzy spoločenského tanca, vedomostné hry, vyšívanie, výučba na počítači a iné.
Ďalej sú to príležitostné činnosti ako súťaže, príprava masiek na karneval, diskotéky, počúvanie
hudby a iné.
a) Náradie
Náradie sú pomôcky na hru, ručné práce a šport. Zoznam náradia, ktoré sa nachádza sa v klube, je uvedený v prílohe 3.

3. Organizačné pomôcky pri klubovej činností
a) Prezenčná listina- zošit určený na podpisovanie prítomných členov a hostí
b) Evidencia náradia- zošit určený na zapisovanie mena požičiavajúceho, názvu náradia a času vypožičania a vrátenia náradia.
c) Nástenka- určená na tieto pravidelné vývesky:
d) Otváracie hodiny v klube.
e) Náplň klubovej činnosti na 2 týždne vopred.
f) Rozpis služieb poverených osôb.
g) Zoznam členov vykázaných z klubu za nedodržanie zásad.
4. Organizácia v klube
Deň určený pre Klub mladých 15 je sobota.
(Otváracie hodiny v klube sú uvedené v prílohe 4.)

Príloha 4.
Otváracie hodiny v klube
Vekové rozpätie Deň Otváracia doba – Otváracia doba
zimné obdobie letné obdobie
0-8 rokov Sobota 16.00-18.00 16.00-19.00
8-15 rokov sobota 18.00-20.00 19.00-21.00
15 a viac rokov piatok 17.00-22.00 17.00-22.00

5. Zásady správania v klube
1)Vstup do klubu je voľný.
2)Každý člen klubu je povinný po sebe urobiť poriadok a uložiť náradie na miesto na to určené. V prípade porušenia tohto bodu tri krát po sebe má poverená osoba právo nevpustiť ho do klubu.
3)Každý člen pri vstupe do klubu je povinný sa podpísať na Prezenčnú listinu.
4)Členovia klubu sú povinní dodržiavať pravidlá slušného správania a rešpektovať poverenú osobu a jej
rozhodnutia. V prípade nedodržania tohto bodu 3- krát po sebe je poverená osoba povinná nevpustiť dotyčnú osobu do klubu.
5) Pri požičaní si náradia je člen aj hosť povinný zapísať do zošita Evidencia náradia svoje meno
názov náradia a čas vypožičania a vrátenia.
6) V prípade poškodenia alebo úplného zničenia náradia je člen aj hosť povinný nahradiť ho funkčným.
7)V priestore klubu a pred vstupnými dverami do klubu je zákaz fajčiť a požívať alkoholické nápoje a
iné omamné látky a zákaz vstupu osobám pod vplyvom týchto látok. V prípade nedodržania tohto bodu
poverená osoba je povinná takúto osobu vyhodiť a pri násilnostiach volať políciu 158.
8)Sporák a rúru na pečenie v prípade osôb vo veku od 0-15 rokov je možné použiť len v prítomnosti poverenej osoby.
6. Financovanie záujmovej činnosti v klube
Príspevky na záujmovú činnosť v klube budú zabezpečené z troch zdrojov:
a) Obecný úrad Horné Chlebany.
b) Školské poukážky, ktoré žiaci (vek 6-15 rokov) nevyužijú v škole na krúžky.
c) Sponzorské príspevky.
(V prílohe 5 je navrhnutý finančný rozpočet, nevyhnutný pre činnosť v klube.)
Príloha 5
Finančný rozpočet na rok 2004
Do konca roka 2004 je potrebná suma 800 Sk na zakúpenie pomôcok ako je farebný papier, pastelky, ceruzky, perá, gumy na gumovanie, strúhadlá na ceruzky, pravítka, bavlnky a látku na vyšívanie, ihly, výkresy, nožnice, lepidlo, knihy o ručných prácach a spoločenské hry. Privítali by sme aj vecné dary ako sú volejbalová lopta a CD prehrávač, počítač a iné.
7. Záver
Založiť Klub mladých je myšlienka mladých ľudí z Horných Chlebian, ktorí sa chcú stretávať a vypĺňať spoločne voľný čas, pre nich zaujímavou činnosťou. Na to potrebujú vhodný priestor a podmienky, ktoré im treba zabezpečiť. Zároveň je potrebné ich počas klubovej činnosti nenásilne usmerňovať a pomáhať im rozvíjať tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť, v súlade s úrovňou ich rozumovej vyspelosti. Klub má tiež slúžiť na integráciu detí s rôznym telesným alebo duševným postihnutím so zdravými deťmi.

Zoznam členov
1. Zuzana Klembarová
2. Ivana Kúdelová
3. Adriana Kúdelová
4. Roman Kúdela
5. Erika Kmotorková
6. Peter Kmotorka
7. Sára Mrázová
8. Mirka Polanská
9. Martin Mašír
10. Ján Mašír
11. Júlia Mašírová
12. Martina Klembarová
13. Martina Bajtalová
14. Jana Polanská
15. Mgr. Miroslava Mrázová
16. Peter Mráz
17. Bc. Ján Mašír
18. Zuzana Kúdelová.

Celoslovenský CB Fan Rádioklub Slovakia „KOSAČKA“
CBRSK Horné Chlebany
so sídlom v obci Horné Chlebany

Dňa 24. 6. 2000 je registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (MV SR) celoslovenský CB rádioamatérsky klub pod názvom: CB Fan Rádioklub Slovakia „Kosačka“ – CBRSK - so sídlom v Horných Chlebanoch. CB je skratka z angličtiny – citizen band – čo v preklade znamená občianske rádiové pásmo 27MHz.
Vedúcou CKRSK je: Anežka Vražbová, kronikárka obce. Registráciou CB klubu na MV SR, sekcia verejnej správy – odbor všeobecnej vnútornej správy, stali sa stanovy CB klubu odobrené pečiatkou MV SR a podpisom pána riaditeľa JUDr. Stanislava Bečicu a tým aj uvedené do platnosti.
CBRSK nie je iba miestny CB klub, ale s pôsobnosťou po celom Slovensku a členstvom z celého Slovenska. Stanovy CBRSK vypracovala Anežka Vražbová a predložila prípravnému výboru na pripomienkovanie a schválenie. Na CB pásme 27MHz je vedená pod volacím znakom „Kosačka“ - operátorka Anežka.

V Rade CBRSK sú funkcie:
vedúca – Kosačka
viceprezident: Anočka
tajomník: Salamander
referent: Dráčik
technik: Šrobár.
Revízna komisia: Klinec, Jojo a Johanko.
V mesiaci jún 2000 je 23 zakladajúcich členov CBRSK.
Do konca roku 2000 sú na MV SR registrované iba štyri CB kluby z celého Slovenska, zatiaľ iba v mestách Trnava (CBRT- CB rádioklub Trnava), Nitra (CBN - CB Klub Nitra), Handlová (SCBR- Slovenský CB rádioklub) a teraz už aj v malej dedinke Horné Chlebany.

Do roku 2005 sú zaregistrované ďalšie CB kluby: Topoľčany, Nová Dubnica a Poprad.
Neregistrované CB kluby na Slovensku v roku 2000 sú v mestách: Bratislava, Piešťany, Levice, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Žilina, Prievidza, Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Poprad, Lučenec, Rožňava, Prešov, Košice, Michalovce.

Založením CBRSK Horné Chlebany sa dostáva naša obec do povedomia CB rádioamatérskeho sveta s pôsobnosťou po celom Slovensku i v zahraničí. S celoslovenskou pôsobnosťou je v roku 2000 už 10. rok prvý CB klub na Slovensku - SCBR - a od roku 2000 už aj náš CBRSK čo znamená, že len SCBR a CBRSK majú členov z celého Slovenska.
Ku koncu roka 2000 má CBRSK 65 členov z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrica, Rožňavy, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Ružomberku atď. CBRSK organizuje celoslovenskú cébečkársku súťaž - „Svätojánske mušky babky Kosačky“ - so snahou zachovať starú ľudovú tradíciu pálenie Jánskych ohňov počas najkratšej noci roka. 24. 6. 1999 sa konal skúšobný 1. ročník. Cébečkárska súťaž spočíva vo vysielaní z kopcov domoviny do dolín, priateľskými rozhovormi medzi milovníkmi rádiových vĺn a napísanie o výstupe na kopec, veselých, vtipných a humorných zážitkoch. Víťazkou súťaže v r. 1999 sa stala Evka Staňová z Kolačna, ktorá po súťaži - vo svojich 20 rokoch - vstúpila do kláštora Notre Dame v Bratislave a cenu (zlaté gravírované srdiečko) za 1. miesto odmietla s tým, že zlato v kláštore nebude potrebovať. V r. 2000 je víťazom vysokoškolák Štefan Lasab volačkou Števo Zvolen. Ceny do súťaže kupujem zo svojho „vrecka“, ani OcÚ a ani firmy a organizácie v obci mi finančne a hmotne neprispievajú na celoslovenské akcie CB klubu - CBRSK.

Klubový časopis Slovenského CB rádioklubu (SCBR) CB Report som robila vo funkcii šéfredaktorky od novembra r.1998 do septembra r. 2000. Po založení a registrácii CB klubu na MV SR som zaregistrovala aj klubový časopis CBRSK na Ministerstve kultúry SR.
Registrácia časopisu CB JÚNOŠÍK s podtitulom: „Časopis CB Fan rádioklubu Slovakia „Kosačka“ – CBRSK Horné Chlebany - pre užívateľov, milovníkov a fandov CB pásma 27 MHz“ sa naplnila dňa 28. 7. 2000 pod registračným číslom 2358/2000.
Časopis od prepisovania cez opravu, grafickú a gramatickú úpravu po urobenie prvovýtlačku, prefocovanie a distribuovanie po republike robím všetko sama. CB mesačník na Slovensku ešte nebol za desať rokov čo existuje oficiálne povolené CB pásmo 27MHz. Financujem ho zo svojich peňazí.
Členovia CBRSK môžu šíriť časopis Júnošík po celej republike prefocovaním za náklady na prefotenie a aj medzi nečlenmi CB rádioamatérmi. Nosnou myšlienkou aktivít v tomto smere je šírenie informácií medzi cébečkármi. I touto formou dávam našu obec Horné Chlebany do povedomia nielen CB rádioamatérskej, ale aj kultúrnej verejnosti Slovenska. Bližšie informácie na
http://cbrsk.euweb.cz/ alebo na http://agnesa.sweb.cz alebo http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

CB rádioamatéri

Spolok "Tri ruže"

Cez storočia boli v obci horliví kresťania a keď sa postavila kaplnka zasvätená Panne Márii Karmelskej, konali sa pravidelne „Májové pobožnosti - Letanie Loretánske – Mariánsky mesiac“.
V tomto krásnom a príjemnom mesiaci, keď sa nivy, vrchy a doliny odievajú do zeleného rúcha, keď naplňuje povetrie vôňa kvetov a éterom znie spev vtáctva k sláve Božej, keď sa všade hýbe nový život a každé srdce zaplesá nad krásou prírody a raduje sa z dobroty, moci a múdrosti nebeského Otca, tak v tomto „príjemnom“ mesiaci pod vedením misionára otca Lalomia uzniesli sa pobožné duše v Ríme, že mesiac máj bude posvätený úcte Kráľovnej nebies, Márii. Keď svätý Pius VII.počul o tejto pobožnosti, udelil 21. mája roku 1815 odpustky vykonávajúcim pobožnosť na každý deň – 300 denné a raz do mesiaca na deň sv. prijímania odpustky plnomocné. Odpustky „Mariánskeho mesiaca.“
 
V obci existoval spolok „TRI RUŽE“
Tri ruže aj preto, lebo boli sústredené ružencové sväté obrázky s modlitbami u troch žien:
pani Novotnej Magdalény, Čanigovej Márie a Kubíkovej Angely.
 
Po Novotnej Magdaléne prevzala ružu Novotná Helena a niesla ju ako horliteľka až do prelomu storočia.
V jej ruži boli:
Novotná Irena a Mária,
Šmotláková Oľga,
Eliášová Mária,
Mokrá Helena,
Rajnohová Rozália a Irena,
Geschwandtnerová Alžbeta,
Tvrdíková Jolana,
Novotná Justina,
Novotná Mária, Novotná Hermína, Novotná Brigita, Novotná.
 
Po Kubíkovej Angele prevzala ružu Lištiaková Mária a po nej Jolana Švecová. Istý čas mala ružu aj dcéra Čanigovej Márie, pani Angela Novotná do roku 1960.
 
Obsahom spolku - okrem modlenia - bolo vždy v prvý piatok mesiaca ísť na letanie a vymeniť si „modlitebné ceduľky“. Na malých svätých obrázkoch predpísané modlitby ruženca „Bolestného, Radostného a Slávnostného.“ Spoločné modlenia veriacich boli bohaté na účasť po postavení kaplnky, ktorej dala fundáciu Klára Géciová (Clára Géczy) a František Krušovský (Frantiszek Korossy) v roku 1729 a konala tak aj v ďalších rokoch a aj za bývalých pánov kaštieľa pána Finku a Motešického, ale aj cez výkvet socializmu až do rokov sedemdesiatych, kedy na spoločné ružencové modlenie v kaplnke chodilo už menej ľudí.
Cez bývalú éru totalitného systému boli sústredené sväté ružencové obrázky s modlitbami u Čanigovej Márie, Kmotorkovej Márie a Lištiakovej Márie.
Po Novotnej Angele prevzala ružu v roku 1962 Lištiaková Mária, čiže naďalej boli „TRI RUŽE“.
Po roku 1970 sa menili „ružencové ceduľky“ v domoch horlivcov a pomenej po spoločných modlitbách a po sv. omši na prvý piatok v mesiaci.
Tri ruže zanikli, zostala len jedna u Márie Čanigovej, ktorá ju niesla po celý svoj pozemský život až do svojej smrti ako horlivá kresťanka katolíčka.
Členkami ruže u Márie Čanigovej boli:
Kluková Antónia,
Kúdelová Veronika,
Medová Mária,
Novotná Helena,
Eliášová Mária,
Novotná Brigita,
Ladická Irena,
Hauerová Jozefína,
Novotná Jozefína,
Vražbová Adriana,
Gálisová Paulína,
Hangošová Štefánia,
Michalíková Magdaléna,
Mikulášová Štefánia,
Michalíková Eleonóra.
 
I v roku 1990 chodili ženičky na „Májové pobožnosti- ruženec“ do kaplnky. V uvedenom roku začala pani Adriana Vražbová (dnes -rok 2005 - už 90.ročná) vyvíjať aktivity k pravidelným májovým letaniam – spoločnému modleniu sa mariánskeho ruženca v kaplnke zasvätenej Panne Márii z hory Karmel, ale bývalá 40 ročná éra zanechala svoje stopy. Na májové pobožnosti - modlenia - prichádzali už iba 4-5 ľudia.
 
Zatiaľ niet človeka, ktorý by obnovil spolok „Tri ruže“ a dokázal pritiahnuť ľudí do miestnej kaplnky k spoločným modlitbám. Hodnoty ducha pretrvávajú aj vďaka zjednocujúcim spoločným modlitbám. Je v prospech duchovného rastu človeka, občanov, zachovanie tradície „Ružencového spoločenstva Panny Márie Karmelskej“, ktorej je naša kaplnka zasvätená.“
 
Dominikánske mariánske centrum SALVE v Košiciach začalo s obnovou bratstva „živého ruženca“ v roku 1996 a vyvíja aktivity k celoplošnej evidencií ruží na Slovensku. Vydáva aj časopis „Svätý ruženec“, ktorý si možno objednať len za ružu.
 
V roku 2000 je u nás už len neúplná „JEDNA RUŽA“, ktorú udržiava a odovzdáva od roku 1993 pani Jolana Švecová.
„Ceduľky“si preberajú od nej:
Kudelová Mária,
Hangošová Štefánia,
Ladická Irena,
Gerbelová Oľga.
Lištiaková Mária,
Danišová Rozália. (Rozália zomrela začiatkom roku 2006).
 
Správu kaplnky mala približne od roku 1960 až do roku 1989 obecná zriadenkyňa Adriana Vražbová.
Od tohto roku bola kaplnka v správe pani Heleny Chladnej, známej paličkovej čipkárky.
Po jej smrti v roku 1993, prevzala správu kaplnky pani Jolana Švecová a spravuje ju i v miléniovom roku až do roku 2004 spolu s Eduardom Vražbom.

Ruženec
V modlitebnej knihe „Nábožné výlevy“ od Andreja Radlinského z roku 1901 je napísané o májovej pobožnosti: „...v tomto, vravím, príjemnom mesiaci zapomínajú tak mnohí ľudia na Teba, ktorý im toľké radosti pripravil, a vynakladajú tento príhodný čas len k požívaniu nedovolených rozkoší a k páchaniu hriechov. A toto sa obzvlášte na konci predošlého stoletia (pozn.19.str.) stávalo, kde nevera tak hrozné spustošenie spôsobila, že sa zdálo, jakoby pamiatka na Boha zo sŕdc ľudských docela vyhynula. - Na inom mieste modlitebnej knihy píše - Čo by sa Rodičke Božej obzvlášte ľúbilo a nám i k dušnému spaseniu slúžilo, to by bolo opravdivé predsavzatie, v mesiaci máji z lásky k Ježišovi, nektorú chybu alebo zlý obyčaj, ktoré v srdci našom korene pustily, premôcť a vykoreniť.“ – Koniec citátu.
 
Mariánsky mesiac znamená rozjímanie o cnostiach Panny Márie, jej moci dobroty a sláve v nebi. Je to istý čas posvätený úcte k preblahoslavenej Panne Márii a k očiste svojej hriešnej duše. Raz do roka sa v kaplnke našej obce konala sv. omša 16. júla alebo nasledujúcu nedeľu „Na deň sv.škapulára, čili Panny Márie Karmelskej“.
 
Slávnosť rehole Karmelitánov vznikla na hore Karmel v roku 1205 na poctu P. Márie. Pápež Sixt V. v roku 1587 (5 rokov po smrti sv. Terézie, zakladateľky Rádu bosých Karmelitánok, vyhlásenú v roku 1970 pápežom Pavlom VI. za učiteľku Cirkvi - ako prvú zo žien vôbec) povolil slávenie tohto sviatku založenia Rádu Karmelitánov, ale až v roku 1726 sa stala slávnosť „všeobecnou“. - Kaplnka zasvätená P. Márii Karmelskej bola postavená v našej obci roku 1728, teda dva roky po uznaní slávenia dňa založenia Rádu Karmelitánov! -
 
Slávnosť „ŠKAPULIARA“ vznikla preto, lebo mnohí veriaci a ctiaci si P. Máriu - podľa spôsobov Karmelitánov - nosili menší škapuliar. Dva kúsky zošitého plátna a v nich vložený obrázok P. Márie, zavesený na hrudi. „Väčší škapuliar“ je posvätené rúcho mníchov Karmelitánov visiace dolu, ktoré vraj Panna Mária sama k sláve svojej podala svätému Šimonovi Stokovi, slovútnemu generálovi Rádu Karmelitánov na začiatku 13.stor. Význam škapuliara je taký, že veriaci ho nosia na hrudi a častým pohľadom na obraz Panny Márie sú povzbudení k horlivej pocte a k nasledovaniu jej cností. V modlitebnej knižke z roku 1901 je uvedené aj toto: -„Povery a neslušnosti, jakéžto sa pri predávaní škapulára v chráme provozujú, Cirkev sv. neschvaľovala nikdy.“
 
Okrem toho sa konal aj októbrový ružencový mesiac v prvú nedeľu v októbri, októbrové letanie. Ružencové slávnosti majú korene v začiatku 13.storočia. Slávnosť Ruženca povolil sláviť pápež Rehor XIII.v tých kostoloch a kaplnkach, ktoré majú oltár ku cti P. Márie ruženskej a na večnú pamiatku víťazstva rakúskeho vojska nad Turkami pri Lepante v roku 1571, dobytého aj mocným orodovaním u Matky Božej. Stalo sa tak práve v deň, keď v Ríme na verejnom zhromaždení bratstvo konalo svoj „Ruženec“. V roku 1716 po opätovnom víťazstve nad Turkami v Belehrade pápež Kliment IX.učinil sviatok „Ruženca“ všeobecným sviatkom.
 
Boli časy, keď bolo v obci aj 4- 5 „ruží“. Jedna ruža predstavuje 15 veriacich duší. Spolok „ruže Živého ruženca“ mal svoje pravidlá. V roku 1917 a 1933 je predtlačené tlačivo na evidovanie členov spolku, kde je napísané:
 
I. Pravidlá pre vylosovanie Tajomství.

1., Tajomstvo, o ktorom každý úd na ruženci má rozjímať, má byť určené losom.
2., Losovanie deje sa obyčajne v prvú nedeľu mesiaca, jakožto sv.ružencu zasvätenú.
3., Losovanie stáva sa skrze horliteľa pri prítomnosti a pomoci aspoň dvoch údov. Je-li možno, má byť prítomno všetkých 15 údov. Neprítomní obdržia tajomstvá pre nich vylosované po horliteľovi, alebo po niektorom z prítomných údov.
4., Údovia, dlhý čas vzdialení, alebo ktorí len ťažko môžu sa dozvedeť, aké tajomstvo sa ím losom dostalo, majú dovoleno nasledujúci mesiac prevziať nasledujúce tajomstvo.
5., Pri každom vylosovaní dostane každý úd novú cedulku, ktorú mu netreba vracať. Môže si ju časom znovu čítavať, alebo svojím známym darovať. Ale ani sa nesluší pre tak svätú vec, aby cedulka, pošpinená alebo roztrhaná medzi údami kolovala. Preto každá ruža potrebuje mesačne nové „ružové lístky.“
 
II. Povinnosti horliteľove.
 
1., Horliteľ platne prijíma údov.
2., Zapisuje mená údov do svojich ružových hárkov; odpis ale vyplneného hárku odovzdáva predsedovi strany zapísania do hlavnej knihy.
3., Stará sa o to, aby ruža vždy úplná bola, a usiluje sa dľa možnosti získať nových údov.
4., Rozdáva údom každý mesiac losom určené (vytiahnuté) ružové lístky (tajomstvá).
5., Má-li niektorá ruža menej údov než pätnásť (následkom odumretia, vystúpenia, nedoplnenia): stará sa o to, aby zvyšujúce tajomstvá buďto on alebo niektorí z údov do vyplnenia ruže odbavovali.
6., Má bedliť na mravy údov a keby niečo zlého pobadal, má to oznámiť duchovnému prdstavenému. Preto ale i sám musí svietiť svojím dobrým príkladom, aby bol hoden tej úcty, ktorú sú mu údovia jeho ruže podlžní.

III. Odpustky pre horliteľov.
 
Horlitelia spolku Živého ruženca, ktorí sú riadne od duchovného správcu vymenovaní a potvrdení, obsiahnu odpustky 100 dní, koľkokrátkoľvek nejakú úradnú vec vykonali, niektorú zo svojich horliteľských povinností vyplnili.
(Rehor XVI. 7. júna 1839 – Summarium 2. febr. 1878.)
Kráľovno presvätého Ruženca, oroduj za nás!
 
(Tlačou: A. Joergesa vdovy a syna v B. Štiavnici.) Na tlačive je ďalej poradové číslo do 15, meno krstné a rodné a stĺpce na mesiace kalendárneho roka, kde sa zapisovalo v prvý piatok v mesiaci, kto a akú ceduľku vylosoval.

Slovenské inštitúcie
Technická inšpekcia: Email: tisr@internet.sk 
Odborné články o depresii, liečbe, liekoch a ich úspešnosti: http://www.antidepresivum.sk
Informačné centrum ochrany práce (ICOP): http://icop.safework.gov.sk
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky: http://www.ekonom.sav.sk
Prognostický ústav SAV: http://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm
Národný inšpektorát práce (NIP): http://www.safework.gov.sk
Ústredie práce a sociálnych vecí: http://www.upsvar.sk
Sociologický ústav SAV: http://www.sociologia.sav.sk
Slovenský štatistický úrad: http://www.statistics.sk
Sociálna poisťovňa:
http://www.socpoist.sk
Medzinárodné
inštitúcie
MOP: http://www.ilo.org
OECD: http://www.oecd.org
Svetová banka: http://www.worldbank.org
EUROSTAT: http://europa.eu.int/comm/eurostat
Centro Internationale Studi Famiglie: http://www.cisf.it
Európska komisia: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Výskumný ústav práce a sociálních věcí: http://www.vupsv.cz
Osterreichisches Institut für Familienforschung: http://www.oif.ac.at
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_en.html
Informačný systém o sociálnej ochrane v členských štátoch EÚ (MISSOC):
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missceec/index_en.html
Childwatch International Research Network: http://www.childwatch.uio.no
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci: http://europe.osha.eu.int
Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia: http://www.issa.int/engl/homef.htm
Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg: http://www.ifb-bamberg.de
Informačný systém o sociálnej ochrane v krajinách strednej a východnej Európy (MISSCEEC): DG Employment and Social Affairs: http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
European Centre for Social Welfare Policy and Research: http://www.euro.centre.org
Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
    Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[ Späť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz