Obec Horné Chlebany leží medzi troma pohoriami v strednom Ponitrí v okrese Topoľčany

330 DIVISION  SLOVAK REPUBLIC (SK) - lokátor JN98CO

Azimut 360°   18°12`30"Východnej dĺžky    48°36`15"severnej šírky

Priatelia, dostali ste sa na stránku malej obce Horné Chlebany v okrese Topoľčany.

Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac a Mozilla Firefox 2.0. Rozlíšenie: 1280 x 1024.

Starosta obce:
pán Ing. Jozef L A D I C K Ý

Kontakt:
Obecný úrad
Horné Chlebany
956 31 Krušovce

Tel.: 038/ 5300234
E-mail na OcÚ Horné Chlebany:
ocu(bodka)hornechlebany(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk

KDE SA NACHÁDZA OBEC HORNÉ CHLEBANY?

Obec Horné Chlebany leží v severnej časti Nitrianskeho kraja v strednej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase rieky Bebravy v blízkosti sútoku s riekou Nitrou približne v strede medzi Tríbečským a Inoveckým pohorím.
Na SV sa nachádza Strážovská hornatina, kde vyviera rieka Bebrava pretekajúca 1 km od obce susediacej s Krušovcami, Solčiankami, Rajčanmi a Bošanmi.
Stred obce je 172 m.n.m a v chotári 169 - 233 m.n.m.
Vedie cez ňu hlavná cesta od Topoľčian do Prievidze v Nadliciach s odbočkou do Trenčína.
2 km od nej sa nachádza železničná stanica Bošany.

PÔDA

Chotár tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou a riečnymi štrkopieskami. Má nivné a hnedozemné pôdy v rozlohe 390 ha.1 Údolie rieky Bebravy má pôdy budované holocénnymi, prevažne vápenatými sedimentmi. Sú to mladé nivné pôdy, veľmi úrodné, s hĺbkou ornice 50 - 70 cm a sú prevažne neutrálne až mierne alkalické. Priľahlá terasa t.j. pleistocenná terasa má mierne kyslé pôdy, hnedozeme vyvýšené nad údolnou nivou. Ornica dosahuje hĺbku 60-80cm.

RIEKA BEBRAVA

Je rieka tečúca v chotári smerom k železničnej stanici Bošany, neďaleko obce.

Bebrava je rieka na západnom Slovensku, preteká územím okresov Bánovce nad Bebravou a
Topoľčany. Bebrava je vrchovinovo-nížinným typom rieky. Je to pravostranný prítok Nitry, je tokom IV. rádu. Má dĺžku 47,2 km, plochu povodia 634 km2 a priemerný prietok 2,3 m3/s v ústí (Práznovce).

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na juhozápadnom svahu Židovho vrchu (878,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 760 m n. m., na území obce Čierna Lehota.

Priamo v katastri obce sa do rieky vlieva 6 prítokov, tri z východnej a tri zo západnej strany.

Najprv tečie na juh, preteká cez "Suchú dolinu" s výskytom viacerých druhov skamenelín a preteká obcou "Čierna Lehota", kde zľava priberá potok, ktorý sa prelamuje cez krasové územie "Sokolie skaly". V obci tiež priberá pravostranný potok z južného svahu" Záhradčia" (820,4 m n. m.) a ľavostranný prítok z oblasti "Závadskej poľany".
Pod obcou sa stáča na juhozápad, ďalej preteká obcou Šípkov a po pripojení ľavostranného Trebichavského potoka sa oblúkom stáča cez obec Slatina nad Bebravou k severozápadu a neskôr k západu.

Opúšťa Strážovské vrchy a vteká do Nitrianskej pahorkatiny.
Preteká cez obce Krásna Ves a Timoradza, v ktorej sprava priberá Timoradzský potok, pod obcou zľava dva menšie prítoky, spájajúce sa v jednom mieste (221,9 m n. m.), ďalej tečie okolo obce Podlužany a pri Horných Ozorovciach sa spája s významným prítokom, pravostranným Machnáčom.

Potom tečie cez Bánovce nad Bebravou, na území mesta priberá zľava najprv Jelešnicu a Dubničku, potom sprava Svinicu a napokon na južnom okraji mesta (pri Biskupiciach) aj pravostranný Inovec a vzápätí najvýznamnejší prítok Radišu zľava (199,6 m n. m.).

Ďalej preteká rovinatým územím popri obciach Dolné Naštice a Rybany, na území ktorej priberá sprava Haláčovku, neskôr Livinu pri obci Livina a nasledujú prítoky zľava - Pravotický potok a Hydina.

V záverečnom úseku tečie poza obec
Nadlice, spája sa s Rybianskym kanálom zľava a neskôr ešte s Rajčianskym potokom a Solčianskym potokom (169,8 m n. m.) sprava.
Pri obci Práznovce sa vlieva do vodnatejšej rieky Nitry (169,0 m n. m.)

KLÍMA

Priemerné ročné teploty kolíšu od 8°C do 10°C a zrážky od 403 do 820 mm. Extrémne hodnoty klimatických faktorov nemajú takú intenzitu a dĺžku trvania ako v južnejších častiach ZS, preto úrody sú stabilnejšie, najmä obilnín a okopanín.

ČOMU SA U NÁS DARÍ

V miernom klimatickom pásme sa darí obilninám, kukurici, repe, strukovinám, zemiakom a bežnej zelenine.
Ovocným stromom: jabloniam, hruškám, čerešniam, orechom, marhuliam a v priaznivých klimatických podmienkach dozrievajú i broskyne. Slivky zo záhrad vymizli po napadnutí šárkou.

FAUNA A FLÓRA

Pri rieke Bebrave rastú rôzne druhý vŕb a jelše, kde sa zdržiavajú divé kačice, bažanty, jarabice a poľné zajace okrem hlodavcov škrečkov, myší poľných, vodných potkanov a lasíc.
V katastri obce v časti zvanej Hlbočina je pozostatok 2 radov čerešní, pri ktorých sú rozrastené agáty, hloh, chabzda, baza čierna, bršlen, trnky, rešetliak prečisťujúci, plamienok plotný a šípkové kry.
Na miestnom cintoríne je chránený strom javor mliečny (acer platanoides L.) do koruny ktorého sadajú vtáky: sýkorka belasá veľká, penica, zelienka, strnádka, stehlík, žltochvost, ďateľ, kanárik poľný, drozd, škovránok i slávik.
Z dravých vtákov sú to sokol pustovka a myšiak hôrny. Bežne sa tu vyskytujú aj vrabce, straky, havrany a vrany.
Na majeri hniezdia plamienky driemavé a netopiere.
V kanáli za Kračinou sa zdržiavajú ondatry, žaby ropuchy a skokany zelené. Pred 10. rokmi tam žili i mloky a po rokoch sa znovu objavili.

Pohľad na Chlebany zo SatelituOdkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[ Späť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz