Obec Horné Chlebany leží medzi troma pohoriami v strednom Ponitrí v okrese Topoľčany

330 DIVISION  SLOVAK REPUBLIC (SK) - lokátor JN98CO

Azimut 360°   18°12`30"Východnej dĺžky    48°36`15"severnej šírky

Priatelia, dostali ste sa na stránku malej obce Horné Chlebany v okrese Topoľčany.

Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac a Mozilla Firefox 2.0. Rozlíšenie: 1280 x 1024.

 


Amatérske divadlo

ŠĽACHTITEĽSKO -SEMENÁRSKEHO PODNIKU - STANICE (ŠaS podnik)

Zakladateľom a režisérom ochotníckeho divadla sa stal
v r. 1959 pán František Medo.

V r. 1961 odohrali prvú premiéru pod plachtami na nádvorí Šľachtiteľskej stanice.
1962 - Divadelné predstavenie v ešte nie dobudovanom kultúrnom dome obce.
- Súťaž v Modre s veselohrou J.Kákoša Vietor do tvárí
I. miesto a získanie 7 diplomov za vynikajúci herecký výkon, i cenu za najlepšiu réžiu.

1963 - 14 divadelných súborov súťažilo v novom kultúrnom dome obce na Krajskej prehliadke III. roč. Š.S. kraja.
Hrou "Posledná zastávka" získali
II. miesto vo finále 4 súborov: z Radošiny, Kvetoslavova a Bučian.

Okrem iných uznaní a cien dostali ocenenie za najlepší herecký výkon A.Brachová a Ján Medo ako i Stanislav Štepka a Ľ. Močko z Radošiny.
Za deň boli 3 predstavenia za účasti 350 - 400 divákov.

Na I. ročníku súťaže medzi Š.S. západoslovenského kraja získali I. miesto.
Tak sa začala bohatá žatva úspechov.
V r. 1973 po štyroch umiestneniach na I. mieste
a piatich umiestneniach na II. mieste v súťažiach sa pán František Medo, držiteľ najvyššieho ocenenia za prácu v ochotníckom divadle - odznaku J.K.Tyla, odsťahoval a členovia súboru prešli na malé javiskové formy.
1985 vyspievali III. miesto ako Terchovské kvarteto.

Odkazy na moje weby
  
Seniorka:
http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz